17/06/2019 - 

منو اصلی
 
صفحه اصلي > الزامات پذیرش مقالات 
 
 

الزامات پذیرش مقالات

قبل از ارسال مقاله به مجله:

عدم رعایت کامل الزامات، موجب بالا رفتن تعداد موارد مکاتبات و داوری ها و در نتیجه موجب بالا رفتن هزینه ها خواهد شد.

 

 1. راهنمای نویسندگان بصورت دقیق رعایت شود.

 2. یکی از مقالات را دانلود کرده و از نظر سبک نگارش (Style) الگو قرار داده شود. توصیه ما مقاله دوم از دوره 1 شماره 1 می باشد.

 3. به همه الزامات، نکته ها و لینک ها عنایت کامل شود. رعایت همه موارد ضرورری است.

 4. با سابمیت مقاله، نویسندگان تائید می کنند که همه الزامات را مطالعه نموده و متعهد به رعایت آن هستند. عدم آگاهی رافع مسئولیت آنها نمی باشد.

 5. سابمیت کننده مقاله باید نویسنده مسئول (ترجیحاً) یا یکی از نویسندگان مقاله باشد. مقالاتی که توسط فردی غیر از نویسندگان سابمیت یا پیگیری شود در هر مرحله ای که مشخص شود، از فرایند داوری خارج و بایگانی خواهد شد.

 6. فایل اصلی مقاله بصورت یک فایل کامل شامل اسامی نویسندگان، وابستگی آنها، جداول در متن سابمیت شود.

 7. فایل مکمل به فرم تائید و واگذاری حق مولفین اختصاص یابد. این فرم باید به امضای خود هر یک از نویسندگان با ذکر نام برسد.

 8. انتخاب مجله برای ارسال مقالات با نویسندگان می باشد، ولی مجله حق دارد بر اساس معیارهای خود بدون نیاز به ذکر دلیل، مقاله را مورد پذیرش قرار ندهد.

الزامات پذیرش مقالات

 1. همه قسمت های ثبت نام، شماره تلفن، وابستگی، نام دانشگاه/ موسسه، شناسه ORCID و ایمیل دانشگاهی برای همه نویسندگان بصورت کامل ثبت شود.

 2. شناسه ORCID یک شناسه اختصاصی برای تعیین هویت نویسندگان، سوابق تحصیلی، کاری و پژوهشی می باشد. این شناسه باید دقیقا با اسامی نویسندگان درج شده در مقاله همسان باشد. فقط یکبار تکمیل شده و همیشه همراه اسم نویسندگان آورده می شود. برای ثبت نام به سایت رفته و مشخصات را بصورت کامل تکمیل کنید. نمونه کامل شده

 3. ایمیل برای نویسندگان با وابستگی دانشگاه، ایمیل دانشگاهی می باشد. ایمیل دوم می تواند غیر دانشگاهی باشد. این ایمیل باید با وابستگی دانشگاهی منطبق باشد. بطور مثال اگر نویسنده دانشگاه اهواز را ذکر کرده است ایمیل اش هم باید مربوط به همان دانشگاه باشد. ایمیل های درج شده در برگ مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش نیز قابل پذیرش می باشد.

 4. واژه های ایمیل های نویسندگان باید معرف اسم نویسندگان باشد.

 5. با وجود یک عضو هیات علمی در لیست نویسندگان، دانشجو نمی تواند نویسنده مسئول مقاله باشد، مگر اینکه اعضای هیات علمی با ایمیل دانشگاهی موافقت خود را اعلام نمایند.

 6. مقدمه کوتاه و حاوی مطالب با اهمیت و جدید باشد. تعداد واژه ها در مقدمه 500-400 واژه

 7.  استفاده از منابع و مقالات جدید

 8. عدم رفرنس به کتاب های درسی و پایان نامه ها

 9. تعداد منابع 30-20 

 10. ثبت همه منابع به زبان انگلیسی با روش ونکوور و plain text

 11. ذکر ملاحظات مربوط به اخلاق با جزئیات کامل

 12. ذکر شماره طرح مصوب یا پایان نامه و کد اختصاصی کمیته اخلاق در بخش تشکر و قدردانی  الزام مجلات برای ذکر کد اختصاصی کمیته اخلاق

 13. ثبت مقاله و پیگیری فقط در سامانه مجله

 14. بارگذاری اصلاحات و تغییرات فقط در سامانه مجله (فایل راهنما)

 15. در همه مکاتبات از طریق سامانه حتماً کد مقاله در موضوع درج شود.

 16. از ارسال ایمیل بجز موارد خواسته شده خودداری شود. پاسخ به تلفن مقدور نمی باشد.

 17. به مهلت های داده شده برای اصلاحات و تائید پروف عنایت کامل شود. هر تاخیر در هر مرحله موجب بایگانی مقاله خواهد شد. برای راه اندازی مجدد لازم است مقاله مجدداً سابمیت شود و در نوبت جدید قرار گیرد.

 18. رعایت نکات ویرستاری و نقطه گذاری به شرح زیر:

ویراستاری و نقطه گذاری:

 1. بین هر واژه باید یک فاصله وجود داشته باشد. واو هم یک واژه محسوب می شود.

 2. جای گذاشتن نقطه یا Period، دونقطه  یا Colon، کاما، نقطه کاما یا Semicolon بلافاصله بعد از واژه می باشد. بعد از اینها یک فاصله گذاشته و واژه بعدی نوشته می شود.

 3. بین پرانتز و واژه قبل و بعد فاصله لازم است ولی درون پرانتر فاصله لازم نیست

 4. برای نوشتن رنج دو عدد، گذاشتن فاصله لازم نیست. مثال 3-1

 5. اعداد تک رقمی باید به حروف نوشته شود.

 6. جمله را نمی توان با عدد شروع کرد. زمانی که لازم است، جمله با عدد شروع شود، با حروف آغاز می شود مانند سی و چهار بیمار تحت درمان قرار گرفتند.

 7. برای اولین بار کلمات کامل نوشته می شود. در دفعات بعدی می شود از خلاصه شده آن استفاده کرد. نحوه نوشتن بار اول فقط در متن. در عنوان، زیر عنوان و واژه های کلیدی نمی شود تعریف کردWorld Health Organization (WHO)

 8. همه کلمات انگلیسی در عنوان بجز حروف اضافه با حرف بزرگ شروع می شوند.

 9. می به فعل نمی چسبد. می شود درست است و میشود غلط است.

 10. فونت متن BNazanin 13 برای فارسی و Times New Roman 11 برای انگلیسی

 11. عدم استفاده از پرانتز در متن بجز اعداد مربوط به درصد و انحراف معیار و بند7

 12. عدم استفاده از  Footnote

 13. متن در یک ستون نوشته شود.

 14. اسامی افراد و روش های انگلیسی را نمی توان به فونت فارسی نوشت. چنانچه معادل پذیرفته شده فارسی وجود ندارد باید به انگلیسی نوشته شود.

 فرایند پذیرش:

 • اعلام وصول: مقاله به محض دریافت اعلام وصول خواهد شد.

 • مرور توسط شورای سردبیری:

 • حالت اول: تائید کلیات و تقاضای واریز هزینه ← ارسال به داوری

 • حالت دوم: عدم تائید کلیات و اعلام در 24 ساعت اول پس از دریافت

 

معیارهای پذیرش مقالات: ارتباط موضوعی با حیطه مجله، رعایت راهنمای نوییسندگان، رعایت بندهای الزامات پذیرش و ویراستاری، موضوع جالب، غیر تکراری،

معیارهای انتخاب داوران:

 • ارتباط تخصصی از نظر موضوع اصلی مقاله

 • صاحبنظر در مورد موضوع مقاله (وجود مقاله چاپ شده قبلی)

 • دسترسی و پاسخ دهی در زمان تقاضا شده

 •  هم گروه نباشند.

 • مقاله مشترک قبلی نداشته باشند.

 •  نویسندگان می توانند با توجه به معیارهای ذکر شده تا سه نفر از اعضای هیات علمی را با ذکر ایمیل به عنوان داور معرفی نمایند. تصمیم گیری به ارسال داوری برای داوران معرفی شده با شورای سردبیری می باشد.

 • دسترسی به همه مقالات چاپ شده در وب سایت مجله به صورت Open Access می باشد. ولی بخشی از هزینه های بررسی مقالات پژوهشی و مروری دریافت می شود. نامه به سردبیر و گزارش موارد جالب رایگان می باشد.

هزینه بررسی و داوری

 • تعرفه پایه: 12.000.000 ریال ( این تعرفه برای مقالاتی است که نیاز به اصلاحات اساسی نداشته باشند و برای سه مرحله از داوری).

 • تعرفه بررسی سریع: تعرفه پس از بررسی اولیه تعیین می شود. لطفاً در زمان سابمیت مقاله یا بعد از دریافت اولین پاسخ از سوی مجله اعلام فرمائید. این هزینه شامل چاپ فوری خارج از نوبت نمی باشد. چاپ فوری بعد از پذیرش هزینه مجزا دارد.

 • این مجله در هر شماره 10 مقاله را بر اساس تاریخ ثبت و شماره ای که سیستم مجلات دانشگاه اختصاص می دهد چاپ می کند. نوبت چاپ بصورت شفاف اعلام می شود. انتشار مقاله پس از پذیرش طبق نوبت مشخص شده هزینه ندارد.  موارد چاپ فوری بدون ضایع شدن حق نویسندگان دیگر بصورت چاپ مقالات مازاد می باشد.

 • چاپ نامه به سردبیر و مقاله سردبیری با موضوعات اجتماعی مرتبط با سلامت عمومی رایگان می باشد.

 

زمان واریز وجه و انصراف:

 • لطفاً در زمان سابمیت مقاله و قبل از درخواست مجله هزینه ای واریز نشود.

 • بعد از بررسی و تائید کلیات، برای مقالاتی که احتمال پذیرش وجود دارد، درخواست واریز هزینه با ذکر مبلغ انجام خواهد شد. پرداخت هزینه تضمینی برای پذیرش مقاله نمی باشد.

 • عدم رعایت الزامات، عدم اصلاح و پاسخ در تاریخ های تعیین شده، ارسال مقالات تکراری، انصراف نویسندگان به هر علت و در هر مرحله امکان عودت وجه در هیچ شرایطی مقدور نیست.

تخفیفات:

 • Affilition نویسنده اول یا مسئول با وابستگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 75%

 • اعضای محترم هیات تحریریه به شرط نویسنده اول یا مسئول 100%

 • متخصصین پزشکی اجتماعی به شرط نویسنده اول یا مسئول 75%

 • هیات داوران 50% تا 100% - این مورد در زمان تقاضای هزینه در نظر گرفته می شود.

 • مقالاتی که همه الزامات در آن رعایت شده باشد و نیازی به درخواست اصلاحات نداشته باشد 50 تا 70%

 • تخفیفات برای حداکثر سه بار داوری اعمال می شود. درصورت نیاز به داوری بیشتر تعرفه آزاد دریافت خواهد شد.

 • موارد بررسی سریع و چاپ سریع مشمول تخفیف نمی باشد.

نحوه واریز:

 • به بانک رفاه کارگران (ترجیحاً از طریق مراجعه مستقیم به یکی از شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور)

 • شماره حساب جاری 55335457  با شبا  4201.3010.0000.0000.5533.5457

 • نام صاحب حساب: دانشگاه ع پزشکی ش بهشتی

 • نام واریز کننده: اسم یکی از نویسندگان و  درج کد مقاله. حتماً نوشته شود: جهت کمک به مجله سلامت اجتماعی

 • آپلود فیش با نام Fish در سامانه مجله یا ارسال با ایمیل

 • واریز کننده باید یکی از نویسندگان باشد. واریز توسط اشخاص غیرنویسنده قابل پذیرش نمی باشد. یادآور می شود که چون واریز وجه به عنوان کمک به مجله می باشد بنابراین امکان عودت وجوه واریزی در هیچ شرایطی مقدور نمی باشد.

 • مجله مقالات پذیرفته شده هر فصل را پیش از آعاز فصل منتشر می کند. بطور مثال انتشار مقالات شماره پائیز از ابتدای تیر آغاز و همه مقالات به تدریج تا آخر تابستان منتشر می شود.

 

         مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
       آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، پائین تر از میرداماد، روبروی  حسینیه ارشاد، کوچه هدیه پلاک 9 طبقه سوم
        تلفن: 1-0980 2222    فاکس: 1317- 2641    ایمیل مرکز تحقیقات: sdh@sbmu.ac.ir    ایمیل مجله: ch@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.